IBA Parkstad


IBA Parkstad is een meerjarig regionaal ontwikkelinstrument dat naar Duits model kan worden toegepast in regio’s of gebieden met een belangrijke transitieopgave.

IBA Parkstad is voor de buitenwereld met een expojaar in zomer 2021 – zomer 2022 afgesloten. De komende jaren zal de organisatie administratief afgebouwd worden, o.a. door het monitoren en vaststellen van nog lopende projectsubsidies. Ook zal met de regio Parkstad bekeken worden hoe de nalatenschap wat betreft de opgedane kennis en kunde en de werkwijze van de IBA op vooral het gebied van kwaliteit en integraliteit geborgd kan worden en beschikbaar kan blijven voor ontwikkelingen in Parkstad, in Limburg en elders in Nederland.