Horst aan de Maas


’t Gasthoês en omgeving

In het convenant is een provinciale bijdrage van vijf miljoen euro opgenomen voor onder meer de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ’t Gasthoês en het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving daarvan.

Spoorveiligheid en aanpassen stationsomgeving Horst-Sevenum

Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en de bereikbaarheid van het station willen provincie en de gemeente een tunnel aanleggen voor langzaam verkeer. Net als bij de verbetering van de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo, zal ook in deze stationsomgeving de spoorveiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van alle voorzieningen door deze ingreep verbeteren.
Met het realiseren van de plannen voor het centrum zijn ca. 150 mensjaren werk gemoeid.

Kaart Horst aan de Maas


Logo gemeente horst aan de maas

Convenant

In onderstaande overeenkomst staan de afspraken tussen Provincie en gemeente. Daarnaast staan de plannen beschreven die de gemeente uit gaat voeren.