Horst aan de Maas


’t Gasthoês en omgeving

In het convenant is een provinciale bijdrage van vijf miljoen euro opgenomen voor onder meer de revitalisering van het sociaal cultureel centrum ’t Gasthoês en het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving daarvan.

Spoorveiligheid en aanpassen stationsomgeving Horst-Sevenum

Voor de veiligheid van alle verkeer zal de spoorwegovergang nabij Station Horst worden verbeterd.

Met het realiseren van de plannen voor het centrum zijn ca. 150 mensjaren werk gemoeid.

Zie hoe het centrum van Horst aan de Maas moderniseert

Blue Billywig video embed

Kaart Horst aan de Maas


Logo gemeente horst aan de maas

Werkwijze

  1. De Provincie stelt in 2016 het kader stedelijke ontwikkeling vast waarin staat wat belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling in Limburg. De Provincie reserveert hiervoor 40 miljoen.
  2. Gemeente en Provincie spreken vervolgens in een convenant af welke resultaten de beide overheden in het centrum van de stad willen bereiken door gezamenlijk te investeren.
  3. De gemeente maakt de afspraken nog wat concreter in een plan waarna de Provincie een subsidie aan de gemeente verleent. De focus ligt hierbij op de onderdelen van stadsontwikkeling waaraan de Provincie een bijdrage levert. Daarnaast hebben de steden ook nog andere processen van stadsontwikkeling.
  4. De voortgang is voor iedereen te volgen middels openbare voortgangsrapportages.