Stand van zaken Rolduckerveld Kerkrade

14 december 2023

In Rolduckerveld in Kerkrade wordt aan allerlei projecten gewerkt. We hebben hier al eerder over bericht in onze nieuwsbrief Wonen. Nu, een jaar later, maken we weer de balans op.

Deelprojecten

  1. Stand van zaken sloop van de twee flats aan de Hertogenlaan

Alle werkzaamheden op de plek van de twee flats zijn klaar. Het hele terrein is ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit zodat het gebied vol komt te staan met bloemen en er aantrekkelijk uitziet, totdat de nieuwsbouw begint. De buitenste randen zijn ingezaaid met gras en worden regelmatig gemaaid.

  1. Werkzaamheden noordelijke gedeelte

In het noordelijke gedeelte wordt de grond ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit betekent dat het gebied wordt klaargemaakt om op te kunnen bouwen. Zo zijn er bouwwegen met daarin de riolering aangelegd. Ook is de grond overal even hoog gemaakt, zodat er straks op gebouwd kan worden. Voor de zomervakantie is ook gestart met het aanleggen van kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen. Dit zijn waterleidingen en kabels voor elektra, televisie en internet. Al deze werkzaamheden zijn nu zo goed als klaar.

  1. Ontwerp openbare ruimte

Op woensdag 12 juli is een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van het gebied Rolduckerveld Noord. Tijdens deze bijeenkomst is een voorstel getoond voor de inrichting van de openbare ruimte in het noordelijke gebied. Dit is een tekening van hoe het gebied eruit zou kunnen zien, waar bijvoorbeeld bomen en struiken komen en waar paden lopen.

  1. Bouw van de eerste appartementen

Wonen Zuid wil twee gebouwen met in totaal 44 appartementen laten bouwen in het noordelijke gebied tussen basisschool De Steltloper, de Directeur Cortenstraat en de Directeur van der Mühlenlaan. De omgevingsvergunning voor deze twee gebouwen is verleend. Dit betekent dat Wonen Zuid mag beginnen met het laten bouwen van de twee appartementencomplexen. In beide gebouwen komen 22 appartementen. De voorbereidingen zijn al opgestart en na de zomer is begonnen  met de bouw van deze eerste woningen in het nieuwe Rolduckerveld.

  1. Buurttuin Rolduckerveld

Samen met buurtbewoners, de Tuinen van Zuid, Basisschool de Steltloper, Gemeente Kerkrade, Wonen Zuid en HEEMwonen wordt de buurttuin Rolduckerveld gestart. Een buurttuin is een gemeenschappelijk stuk grond dat de bewoners zelf naar eigen wensen en behoeften inrichten en onderhouden. De buurttuin geeft bewoners een plek om elkaar te ontmoeten en om samen initiatieven te starten. Denk bijvoorbeeld aan een pluktuin, voedselbosje of moestuin.

Basisschool De Steltloper heeft al een kleine moestuin. Ze zouden graag willen uitbreiden. Een logische stap is dan ook dat Basisschool De Steltloper start met de voorbereidingen om de moestuin Rolduckerveld verder te gaan vormgeven. De buurttuin past namelijk heel goed bij het programma ‘gezonde basisschool van de toekomst’ waar de school aan meedoet.

  1. Geef & Neemshop

In samenwerking met onze partner Maximus Vastgoedbeheer wordt in oktober 2023 een ‘Geef & Neemshop’ geopend, aan de Ailbertuslaan 413 (naast het Wijkpunt Rolduckerveld). In de Geef & Neemshop kunt u vanaf oktober terecht om spullen die u niet meer gebruikt in te leveren. De Geef & Neemshop heeft dezelfde openingstijden als het Wijkpunt: elke week op dinsdag van 10.00-12.00 uur en op donderdag van 14.00-16.00 uur.


Zie ook

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • Gemeente Kerkrade: 14 045
  • HEEMwonen: 045 - 645 44 44
  • Wonen Zuid: 088 – 665 36 53