Subsidiestelsel vanaf 2023 en documenten


Begrotingsformat

Let op het ingevulde begrotingsformat wordt verstuurd naar uw e-mail adres. Wij verzoeken u het ingevulde begrotingsformat uit te printen, rechtsgeldig te ondertekenen en per post naar de Provincie Limburg te sturen.

Verklaring de Minimis

Logo's bij subsidie

Als subsidieontvanger dient u in publicaties over de te subsidiëren activiteit door middel van onderstaand logo aan te geven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie Limburg.

Subsidiabele kosten projectsubsidie