Subsidie Doortrappen Limburg 2024


De subsidieregeling Doortrappen Limburg 2024 stimuleren senioren vanaf 60 jaar om langer te blijven fietsen op een veilige manier d.m.v. gedragsbeïnvloedingsinterventies die door de gemeenten in samenwerking met lokale partners worden georganiseerd. Naast het veiligheidsaspect is het fietsen een duurzame vorm van mobiliteit en blijft men fysiek en mentaal gezonder. De regeling loopt tot en met 31 december 2024, waarbij per gemeente eenmaal een subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van de gedragsinterventie(s). Aanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2024 te zijn ontvangen.

Voor wie

Nederlands-Limburgse gemeenten.

Waarvoor

Het doel van deze nadere subsidieregels is om Nederlands- Limburgse gemeenten financieel te ondersteunen bij het opzetten van gedragsinterventies met lokale partners gericht op het zolang mogelijk, in de zin van leeftijd, veilig laten deelnemen van 60-plussers aan het fietsverkeer. Voorbeelden van deze interventies kunnen worden gevonden in het document ‘Doortrappen Interventies in Provincie Limburg’ te verkrijgen via de webpagina van de Provincie Limburg. Onder een interventie wordt geen investering van infrastructurele aard bedoeld

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.