Thematische viewers


Economie

REBIS2

REBIS2 is een geografische databank met bedrijventerreinen en bedrijfskavels, gebaseerd op informatie die wordt aangeleverd door de terreinbeheerders, zowel gemeenten als private partijen. Via dit systeem worden de ontwikkelingen op de Limburgse bedrijventerreinenmarkt gevolg

Natuur en landschap

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het Handvat vormt een hulpmiddel en biedt initiatiefnemers hulp om in hun ruimtelijke ontwikkelingen de landschapskwaliteiten in het NLZL te versterken. Het Handvat functioneert ook in het gebied van het Rivierpark Maasvallei en in delen van Parkstad.

Broedvogels en Planten

Bij allerlei ruimtelijke ingrepen moet inzichtelijk worden gemaakt of er door deze activiteiten beschermde planten- en diersoorten worden geschaad. Met de Natuurgegevens website kunnen initiatiefnemers al in een heel vroeg stadium kennis nemen van de actuele planten- en vogelwaarden in hun plangebied.

Ruimte

RO-online

De website RO-Online maakt bestemmingsplannen, structuurvisies en overige plansoorten toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilligheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen via deze website beschikbaar komen.

Veiligheid

Risicokaart

Uw gemeente maakt gebruik van deze kaart om u te informeren over de risico's in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, aardbevingen of een overstroming van de Maas. In totaal worden op de risicokaart twaalf soorten rampen weergegeven. Daarnaast gebruikt de overheid de risicokaart bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein.

Risicokaart (uitgebreid)

Deze Risicokaart voor professionele gebruikers bevat meer informatie over de risico's die op de openbare risicokaart staan en toont méér objecten die van belang kunnen zijn het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening. Deze deels niet-openbare informatie is alleen toegankelijk als u beschikt over login gegevens. Deze kunt u aanvragen op risicokaart.nl