Logo's bij subsidieverlening


Als subsidieontvanger dient u in publicaties over de te subsidiëren activiteit door middel van onderstaand logo aan te geven dat het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie Limburg.

Logo Provincie Limburg in kleur

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Onderstaand .zip document bevat het logo 'Gesubsidieerd door de Provincie Limburg' in kleur, in de bestandsformaten .jpg, .psd, .ai en .eps.

Logo Provincie Limburg in zwart-wit

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (zwart)

Onderstaand .zip document bevat het logo 'Gesubsidieerd door de Provincie Limburg' in zwart-wit, in de bestandsformaten .jpg, .psd, .ai en .eps.
Het .zip document diapositief logo bevat het logo in wit, en in .eps formaat.

Logo's voor subsidie POP3

Logo EU subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 2014-2020 POP3 vb

Ontvangt u een subsidie uit de subsidie POP3 dan dient u onderstaand EU-logo te gebruiken.

Logo LEADER

Ontvangt u een subsidie uit de subsidie POP3 met betrekking tot paragraaf LEADER dan dient u ook onderstaand leader-logo te gebruiken.

Logo Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Ontvangt u een subsidie voor LEADER-projecten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg dan dient u dit logo te gebruiken.