Rondleidingen


Sinds 1 april 2022 bent u weer welkom in het Gouvernement aan de Maas voor een rondleiding. U kunt ons gebouw ook bekijken in een virtuele rondleiding.

Gouvernement

Rondleiding

Wilt u het Gouvernement aan de Maas van binnen bekijken en weten waarmee de Provincie zich bezighoudt? Bezoekers zijn sinds 1 april 2022 weer van harte welkom. U kunt op afspraak een gratis rondleiding krijgen als u met een groep van minimaal 15 en maximaal 50 personen komt. Het standaard programma duurt anderhalf uur. U wandelt dan met de gids door het mooiste gedeelte van het Gouvernement aan de Maas.

U kunt een rondleiding aanvragen maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand vóór de geplande datum. Het Gouvernement aan de Maas is gesloten op feestdagen en in het weekend.

Bent u met minder dan 15 personen? Neem dan contact op. We kijken dan of u bij de rondleiding van een andere groep kunt aansluiten.

We organiseren ook speciale programma’s voor onderwijsinstellingen.

Reglement voor bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom in het Gouvernement. We verwachten wel dat ze zich aan bepaalde regels houden. Daarom hebben we een reglement voor bezoekers opgesteld.

Virtuele rondleiding

Bent u niet in de gelegenheid het Gouvernement aan de Maas te bezoeken? Bekijk het gebouw dan in onze virtuele rondleiding.

Rondleiding Expositie Verdrag van Maastricht

Een rondleiding specifiek over het Verdrag van Maastricht is ook mogelijk. In ons provinciehuis vindt u op de 1e etage een permanente expositie over het verdrag. Deze permanente expositie is doorlopend geopend sinds de opening op 8 november 2021 door minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een groepsrondleiding is mogelijk voor groepen vanaf 15 personen. Wilt u een afspraak maken voor een groepsrondleiding, dan kunt u contact met ons opnemen via evenementenbureau@prvlimburg.nl.

Statenspel

Voor basisscholen tot en met VWO bieden we de mogelijkheid het Statenspel te spelen. Het Statenspel is een educatief rollenspel waarin leerlingen samen hun provincie gaan inrichten. Door politieke partijen op te richten en vervolgens keuzes te maken over de inrichting van de provincie, ervaren leerlingen in het kort hoe de Provinciale Staten werken. Het Statenspel is een initiatief van Provinciale Staten van Limburg. Een voorwaarde voor deelname aan het Statenspel is dat een Statenlid samen met leerlingen het spel in de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas speelt.

DOEboek Limburgerschap

Alle basisscholen in Nederland besteden aandacht aan burgerschap: samen leven in een democratisch land. Hoe elke school burgerschap vormgeeft is echter anders en niet altijd even makkelijk of meetbaar.

In de jaarlijks terugkerende tentoonstelling Respect in het Limburgs Museum worden daarom verschillende aspecten van burgerschap concreet behandeld.

Om specifieker en op een laagdrempelige manier in te gaan op burgerschap in Limburg heeft het Limburgs Museum in samenwerking met Stichting Vredeseducatie het DOEboek Limburgerschap ontwikkeld. Het is het resultaat van een breed gesteunde motie in de Provinciale Staten van Limburg om burgerschap in het basisonderwijs te stimuleren.

Lees meer over DOEboek Limburg op de website van het Limburgs museum.