Huisreglement Gouvernement


U bent van harte welkom in het Gouvernement aan de Maas. Zowel in het Gouvernement als in het buitengebied zijn de algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden van toepassing. In en om het gebouw is cameratoezicht.

Voor bezoekers geldt:

 • bij binnenkomst melden en laten registreren bij de receptie/portiersloge;
 • de bezoekerspas zichtbaar dragen;
 • bij vertrek de ontvangen bezoekerspas deponeren in de dropbox bij de toegangspoortjes bij de hoofdingang en bij de Bestuursingang aan de bode in de portiersloge afgeven;
 • dat de aangegeven instructies op parkeer- en calamiteitenborden en instructies via de omroepinstallatie strikt opgevolgd worden;
 • dat de algemeen geldende gedragsregels gerespecteerd dienen te worden. Bij hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers of medewerkers, wordt bezoeker verzocht het gebouw te verlaten. Aanwijzingen van medewerkers en BHV’ers dienen opgevolgd te worden.

Het is voor bezoekers niet toegestaan om:

 • op eigen gelegenheid door het Gouvernement te lopen;
 • te roken in het gebouw en buitengebied;
 • onder invloed van drugs of alcohol het gebouw te betreden of alcohol te nuttigen in het gebouw, tenzij door de Provincie verstrekt;
 • met een dier het gebouw te betreden met uitzondering van geleidehonden, ADL-honden en Signaalhonden;
 • naar medewerkers en bezoekers bedreigingen te uiten, hen lastig te vallen of fysiek geweld te gebruiken;
 • een geluidsinstallatie te gebruiken tenzij door de Provincie verstrekt;
 • de toegang van het Gouvernement te blokkeren;
 • op vrijdagen te parkeren op de Statenparkeerplaats;
 • aan te plakken en/of te stickeren op zowel provinciale eigendommen als die van derden;
 • materiaal dat tijdens demonstraties gebruikt wordt achter te laten in het Gouvernement of op het buitenterrein;
 • gezichtsbedekkende kleding te dragen.

Bezoekers aan vergaderingen van Provinciale Staten en/of Statencommissies dienen ermee rekening te houden dat:

 • tijdens de Provinciale Statenvergaderingen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt;
 • tijdens de commissievergaderingen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt.

Dit bezoekersreglement is zichtbaar opgehangen op diverse locaties in het Gouvernement.