Organisatiestructuur


Bij de Provincie Limburg werken ruim 900 ambtenaren. Zij ondersteunen Gedeputeerde Staten. De provinciesecretaris / algemeen directeur is het hoofd van de provinciale organisatie. Hij of zij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen Gedeputeerde Staten en de ambtenaren.

Organogram

Organisatiestructuur

Overzicht directie en clustermanagers
Functie Naam

Directie

G.H.E. (Guido) Derks, algemeen directeur/provinciesecretaris

J.A.J. (Jan) Smeelen, directeur / plv. provinciesecretaris

J.J.W. (Joyce) Nelissen, directeur/ 2e plv. provinciesecretaris

Griffie

J.J. (Janneke) Braam, statengriffier

Kabinet

N.G.M. (Norbert) Dolman, kabinetchef

Concernstaf

A.M.J. (Ton) Dreuw, clustermanager

Cluster Strategie

P.C.M.G. (Paul) Baeten, clustermanager

Cluster Ontwikkeling

G.H.M.F. (Frank) Vaessen, clustermanager

Cluster Economie en Innovatie

S.M. (Servi) Verstappen, clustermanager

Cluster Cultuur

J.C.N. (Jeroen) Eijkenboom, clustermanager

Cluster Ruimte

H.J.J.G. (Jos) Simons, clustermanager

Cluster Wonen en Leefomgeving

R. (Rob) van Vugt, clustermanager

Cluster Mobiliteit

S.S.J. (Sabine) Kern, wnd. clustermanager

Cluster Natuur en Water

C.M.P (Cecile) Salomons-Raven, clustermanager

Cluster Plattelandsontwikkeling

F.J.M (Frank) Dieters, clustermanager

Cluster Wegaanleg

H.G. (Hermie) Keulen, clustermanager

Cluster Wegbeheer

M. (Mike) Buring, clustermanager

Cluster Subsidies

E.W.M.L. (Emile) Janssen, clustermanager

Cluster Milieuonderzoek en -advies

L.J.M. (Leo) Direks, clustermanager

Cluster Vergunningen

M.G.P.I. (Thijs) Arts, kwartiermaker Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Cluster Handhaving

K.C.M. (Karin) Cremers, clustermanager

Cluster Personeel en Organisatie

M.J.W. (Marion) Gerritsen,clustermanager

Cluster Financiën

R.J. (René) Smeets, clustermanager

Cluster Organisatie en Informatie

R.L.M. (Ron) Helwig, clustermanager

Cluster Communicatie

R.G.T. (Ronald) Otten, interim clustermanager

Cluster Facilitaire dienstverlening

J.M.W.N. (John) Albertz, clustermanager

Cluster Juridische zaken en Inkoop

N.J.T.L. (Nathalie) Ploem, clustermanager

Cluster Secretariële en Administratieve ondersteuning

J.C.N. (Jeroen) Eijkenboom, clustermanager