Publicatie nevenwerkzaamheden ambtenaren


publicatie nevenwerkzaamheden van Ambtenaren (artikel 5 ambtenarenwet 2017)
Naam Functie Nevenwerkzaamheden
D.F. Timmer Algemeen directeur/provinciesecretaris

Bestuurder Timmer & partners Project- & Interimmanagement B.V. (betreft het op beperkte schaal uitvoeren van reviews op projecten van opdrachtgevers buiten Limburg) (bezoldigd)
Lid Groeneveld Beraad (uit hoofde van de functie. Publicatie op verzoek van betrokkene. Dit betreft geen nevenfunctie als bedoeld in artikel 5 Ambtenarenwet)

T.H.C. Schulpen Directeur Geen nevenfuncties; Kamer van Koophandel inschrijving als aandeelhouder BV waarin echtgenote praktijk in rouw- en verliesverwerking drijft.
R.H. Bijlmakers Concern information governance specialist Bestuurslid / secretaris Stichting Cultuurhuis Heerlen (onbezoldigd)
R.A.C. van Dinther - Willems Kabinetschef Lid klankbordgroep TweeTalig Onderwijs (TTO) Sint Jan LVO (onbezoldigd)
M.C.A. Fiolet Clustermanager Strategie en Communicatie (waarnemend) Voorzitter Communicatie Netwerk Limburg (onbezoldigd)
P.L.M. Geraets Financieel adviseur Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)
M.L.I. van Kleef Senior managementadviseur Bestuurslid Toon Hermans Huis Parkstad (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Midden-Limburg (bezoldigd)
Kamer van Koophandel inschrijving als eigenaar Lavorando (specialisatie HR advies; geen activiteiten of werkzaamheden) (bezoldigd)
R.G.T. Otten Clustermanager Strategie en Communicatie Eigenaar Otten plus BV (bezoldigd)
J.M.M. Rompelberg Concerncontroller / Teammanager Lid dagelijks bestuur Koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden (onbezoldigd)
Penningmeester Stichting Cultureel Centrum Eijsden (onbezoldigd).
Penningmeester Tennisvereniging Eijsden (onbezoldigd).
M.P.T. Rongen Clustermanager Algehele Juridische Zaken / Concernjurist Lid Klachtadviescommissie Gemeente Roerdalen (bezoldigd).
M.W. van der Sande Programmamanager Vicevoorzitter IVN Natuureducatie Eijsden (onbezoldigd)
M.F.M.E. Severeijns Programmamanager Wonen

Bestuurslid, Eo Wijersstichting (onbezoldigd).

Lid Programmaraad Stichting Topos, Maastricht (onbezoldigd).

Vrijwilliger burgerinitiatief Sint Theresia-samen-tuin, Maastricht (onbezoldigd)

K.J.J. Tillmann Clustermanager P&O Eigenaar Tillmann HR (bezoldigd)
G.H.M.F. Vaessen Clustermanager Ontwikkeling Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd).
Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)
M.R.P. Vos Projectmanager Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)
Lid Politie Raad en lid Politie College politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (B)
Bestuurder CD&V Riemst (B)
Bestuurder CD&V Limburg (B)
Bestuurder Matty Cilissenfonds
Bestuurder VZW Den Dries
Bestuurder IOED Oost
Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd)
Lid Raad van Bestuur Fluvius Limburg (B) (bezoldigd)
P.G.H.M. Vossen Programmamanager Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)