Publicatie nevenwerkzaamheden ambtenaren


publicatie nevenwerkzaamheden van Ambtenaren (artikel 5 ambtenarenwet 2017)
Naam Functie Nevenwerkzaamheden Voorwaarden
T.H.C. Schulpen Directeur Geen Nevenfuncties; Kamer van Koophandel inschrijving als aandeelhouder BV waarin echtgenote praktijk in rouw- en verliesverwerking drijft.
D.F. Timmer Directeur Bestuurder Timmer & partners Project- & Interimmanagement B.V. (betreft het op beperkte schaal uitvoeren van reviews op projecten van opdrachtgevers buiten Limburg) (bezoldigd).
C.G.M. van der Weijden Directeur Voorzitter raad van Toezicht Stichting
Lumière (onbezoldigd).
G.H.E. Derks Kwartiermaker/Projectdirecteur Einsteintelescope Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd).
M.G.P.I. Arts Projectmanager Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Limbricht (onbezoldigd).
W.M.J. Fredrix Projectmanager Lid stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (onbezoldigd).
P.L.M. Geraets Financieel adviseur Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd).
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd).
J.J. Maka Clustermanager Secretariële en Administratieve Ondersteuning Penningmeester Het Kerkraads Symfonie Orkest (onbezoldigd).
Kaderlid bij SV Nippon Waubach te Landgraaf
(onbezoldigd).
M.P.T. Rongen Clustermanager Algehele Juridische Zaken / Concernjurist Lid Klachtadviescommissie Gemeente Roerdalen (bezoldigd).
G.H.M.F. Vaessen Clustermanager Ontwikkeling Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd).
Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd).
M.R.P. Vos Coördinator Euregio Maas Rijn Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd).
Lid Politie Raad en lid Politie College politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (B).
Bestuurder CD&V Riemst (B).
Bestuurder CD&V Limburg (B).
Bestuurder Matty Cilissenfonds.
Bestuurder VZW Den Dries.
Bestuurder IOED Oost.
Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd).
Lid Raad van Bestuur Fluvius Limburg (B) (bezoldigd).

P.G.H.M. Vossen

Programmamanager Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd).
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 'Kom Leren' te Maastricht (bezoldigd).