Publicatie nevenwerkzaamheden ambtenaren


publicatie nevenwerkzaamheden van Ambtenaren (artikel 5 ambtenarenwet 2017)

Naam

Functie

Nevenwerkzaamheden

Voorwaarden

G.H.E. Derks

Secretaris/Algemeen Directeur

Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd)

C.G.M. van der Weijden

Directeur

Voorzitter raad van Toezicht Stichting Lumière (onbezoldigd)

Voorzitter RvC HEEMwonen
(bezoldigd)

M.G.P.I. Arts

Projectmanager

Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Limbricht (onbezoldigd)

W.M.J. Fredrix

Projectmanager

Lid stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (onbezoldigd)

P.L.M. Geraets

Financieel adviseur

Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)

Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)

J.J. Maka

Clustermanager Secretariële en Administratieve Ondersteuning

Penningmeester Het Kerkraads Symfonie Orkest
(onbezoldigd)

Kaderlid bij SV Nippon Waubach te Landgraaf
(onbezoldigd)

M.P.T. Rongen

Clustermanager Juridische Zaken en Inkoop / Concernjurist

Lid Klachtadviescommissie Gemeente Roerdalen (bezoldigd)

G.H.M.F. Vaessen

Clustermanager Ontwikkeling

Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd)

Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)

M.R.P. Vos

Coördinator Euregio Maas Rijn

Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)

Lid Politie Raad en lid Politie College politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (B)

Bestuurder CD&V Riemst (B)

Bestuurder CD&V Limburg (B)

Bestuurder Matty Cilissenfonds

Bestuurder VZW Den Dries

Bestuurder IOED Oost

Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd)

Lid Raad van Bestuur Fluvius Limburg (B) (bezoldigd)

P.G.H.M. Vossen

Programmamanager

Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting “Kom Leren” te Maastricht (bezoldigd)