Publicatie nevenwerkzaamheden ambtenaren


publicatie nevenwerkzaamheden van Ambtenaren (artikel 5 ambtenarenwet 2017)
Naam Functie Nevenwerkzaamheden
D.F. Timmer Algemeen directeur/provinciesecretaris Bestuurder Timmer & partners Project- & Interimmanagement B.V. (betreft het op beperkte schaal uitvoeren van reviews op projecten van opdrachtgevers buiten Limburg) (bezoldigd)
T.H.C. Schulpen Directeur Geen nevenfuncties; Kamer van Koophandel inschrijving als aandeelhouder BV waarin echtgenote praktijk in rouw- en verliesverwerking drijft.
M.G.P.I. Arts Projectmanager Voorzitter a.i. Stichting Gemeenschapshuis Limbricht (onbezoldigd)
R.H. Bijlmakers Concern information governance specialist Bestuurslid / secretaris Stichting Cultuurhuis Heerlen (onbezoldigd)
G.H.E. Derks Kwartiermaker/Projectdirecteur Einsteintelescope Bestuurslid Mr. D. Hudig Stichting (onbezoldigd)
R.A.C. van Dinther - Willems Kabinetschef Lid klankbordgroep TweeTalig Onderwijs (TTO) Sint Jan LVO (onbezoldigd)
P.L.M. Geraets Financieel adviseur Externe examinator HEAO Financieel management Hogeschool Zuyd (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Weller Wonen (bezoldigd)
M.L.I. van Kleef Senior managementadviseur Bestuurslid Toon Hermans Huis Parkstad (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Midden-Limburg (bezoldigd)
Kamer van Koophandel inschrijving als eigenaar Lavorando (specialisatie HR advies; geen activiteiten of werkzaamheden) (bezoldigd)
R.G.T. Otten Clustermanager Strategie en Communicatie Eigenaar Otten plus BV (bezoldigd)
M.P.T. Rongen Clustermanager Algehele Juridische Zaken / Concernjurist Lid Klachtadviescommissie Gemeente Roerdalen (bezoldigd)
M.W. van der Sande Programmamanager Vicevoorzitter IVN Natuureducatie Eijsden (onbezoldigd)
G.H.M.F. Vaessen Clustermanager Ontwikkeling Lid Bouwforum Leonardo da Vinci (onbezoldigd).
Lid van de Limburgse Vastgoed Sociëteit (onbezoldigd)
M.R.P. Vos Projectmanager Burgemeester gemeente Riemst (B) (bezoldigd)
Lid Politie Raad en lid Politie College politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (B)
Bestuurder CD&V Riemst (B)
Bestuurder CD&V Limburg (B)
Bestuurder Matty Cilissenfonds
Bestuurder VZW Den Dries
Bestuurder IOED Oost
Bestuurder VZW Patronaat (alle onbezoldigd)
Lid Raad van Bestuur Fluvius Limburg (B) (bezoldigd)
P.G.H.M. Vossen Programmamanager Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging Woonzorg te Maastricht (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 'Kom Leren' te Maastricht (bezoldigd)