LINK jongerennetwerk


Het jongerennetwerk LINK is er voor jonge ambtenaren van de Provincie Limburg. We betrekken ook  jonge ambtenaren van de gemeenten bij ons netwerk. Via LINK kun je je horizon verbreden, van elkaar  leren en jezelf laten zien en horen. Verbinden, ontwikkelen en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. LINK wil zich positioneren in Limburg en over de grens.

LINK is een informeel netwerk. We hebben geen formele structuren of lidmaatschappen. De actieve en stabiele kern van LINK vormt het bestuur. Het heeft geen mandaat en werkt op persoonlijke titel. Het bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de jaaragenda maar staat open voor ieder enthousiast voorstel!

Organisatie en bestuur

De organisatie van LINK is informeel, zowel in de omgang als in haar positie. We werken niet met formele structuren of lidmaatschappen. De actieve en stabiele kern van LINK is het bestuur.
Het LINK- bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jaaragenda maar staat open voor ieder enthousiast voorstel!
Als jij een leuke activiteit weet of mee wilt helpen iets te organiseren, wordt daartoe alle vrijheid geboden vanuit het LINK-bestuur!

Het LINK-bestuur heeft geen mandaat en werkt op persoonlijke titel.

Missie en visie

Missie

LINK daagt jongeren binnen de Provincie Limburg uit om hun horizon te verbreden en van elkaar te leren zodat het individu én de organisatie zich verder blijft ontwikkelen. Dit leidt tot een goede positionering van de jonge ambtenaar en de Provincie Limburg.

Visie

Jongerennetwerk LINK zet in op de kracht van onze jonge generatie. Wij creëren saamhorigheid bij de young professionals zodat het individu én de organisatie zich blijft ontwikkelen. Verbinden, ontwikkelen en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. LINK wil zich positioneren in Limburg en over de grens.

Programma

Het programma kent een aantal doelen of speerpunten. Zonder dit zwaar op te tuigen willen we hier wel kort bij stilstaan om onze missie inzichtelijk te maken. Het hoofddoel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een netwerk tussen jonge ambtenaren.

Speerpunten

 • Strategische provinciale agenda onder de aandacht brengen
  We willen jongeren betrekken bij de strategische agenda van de Provincie en ze uitdagen om hier kritisch naar te kijken.
 • Breedteontwikkeling van de jonge medewerker
  De Provincie voorziet heel goed in een ontwikkelingsinstrumentarium dat past bij je functie, maar de jonge medewerker van de Provincie wil meer en zich in de breedte ontwikkelen.
 • Signaleren
  De jongeren in de provincie zijn hoogopgeleid en hebben de toekomst, hun stem mag gehoord worden. Wij proberen hierbij vanuit een positief-kritische houding om ons heen te kijken in onze organisatie en daarbuiten, en laten ons horen. We hopen hiermee een signalerende en een voorbeeldfunctie te hebben v.w.b. onze houding.
 • Gezelligheid
  Al onze activiteiten kennen een luchtig einde en voor een speciale gelegenheid mag de gezelligheid ook voorop staan.