LINK jongerennetwerk


Het jongerennetwerk LINK is er voor jonge ambtenaren (tot en met 35 jaar) van de Provincie Limburg. Jongeren worden automatisch lid als ze bij de doelgroep horen. We betrekken ook jonge ambtenaren van de gemeenten bij ons netwerk. Via LINK kun je je horizon verbreden, van elkaar  leren en jezelf laten zien en horen. Verbinden, ontwikkelen en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. LINK wil zich positioneren in Limburg en over de grens.

LINK is een informeel netwerk. We hebben geen formele structuren of lidmaatschappen. De actieve en stabiele kern van LINK vormt het bestuur. Het heeft geen mandaat en werkt op persoonlijke titel. Het bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de jaaragenda maar staat open voor ieder enthousiast voorstel!

Organisatie en bestuur

De organisatie van LINK is informeel, zowel in de omgang als in haar positie. We werken niet met formele structuren of lidmaatschappen. De actieve en stabiele kern van LINK is het bestuur.
Het LINK- bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jaaragenda maar staat open voor ieder enthousiast voorstel!
Als jij een leuke activiteit weet of mee wilt helpen iets te organiseren, wordt daartoe alle vrijheid geboden vanuit het LINK-bestuur!

Het LINK-bestuur heeft geen mandaat en werkt op persoonlijke titel.

Missie en visie

Missie

LINK daagt jongeren binnen de Provincie Limburg uit om hun horizon te verbreden en van elkaar te leren zodat het individu én de organisatie zich verder blijft ontwikkelen. Dit leidt tot een goede positionering van de jonge ambtenaar en de Provincie Limburg.

Visie

Jongerennetwerk LINK zet in op de kracht van onze jonge generatie. Wij creëren saamhorigheid bij de young professionals zodat het individu én de organisatie zich blijft ontwikkelen. Verbinden, ontwikkelen en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. LINK wil zich positioneren in Limburg en over de grens.

Programma

Het programma kent drie pijlers. Het hoofddoel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een netwerk tussen jonge ambtenaren.

Pijlers

  • Stem in de organisatie
    De stem van de jonge ambtenaren van de provincie mag gehoord worden. Wij proberen hierbij vanuit een positief-kritische houding om ons heen te kijken in onze organisatie en daarbuiten, en laten ons horen. We hopen hiermee een signalerende en een voorbeeldfunctie te hebben voor wat betreft onze houding. We willen jongeren betrekken bij de strategische agenda van de Provincie en ze uitdagen om hier kritisch naar te kijken.
  • Persoonlijke ontwikkeling
    De Provincie voorziet heel goed in een ontwikkelingsinstrumentarium dat past bij je functie. Voor onze doelgroep proberen wij daarnaast nog wat extra’s aan te bieden om zich verder in de breedte te kunnen ontwikkelen, via workshops en webinars.
  • Sociale activiteiten
    Al onze activiteiten kennen een luchtig einde en voor een speciale gelegenheid mag de gezelligheid ook voorop staan.