Toezicht en handhaving


Het houden van toezicht op de naleving van regels en wetten op het gebied van milieu, water, bodem en natuur draagt ertoe bij dat Limburg een aangename omgeving is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Samen met het Rijk, de gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdiensten werkt de Provincie Limburg voortdurend aan een veilige, schone en gezonde leefomgeving.

Tot de wettelijke taken van de Provincie behoort het controleren van de grote en risicovolle bedrijven in Limburg. Ook letten we erop dat bedrijven niet te veel geluid produceren of verontreinigingen uitstoten. We bewaken de bodem- en grondwaterkwaliteit. Verder houden we toezicht bij mergelgrotten, ontgrondingen en vuurwerkevenementen en controleren we of het zwemwater veilig is.

Indien nodig treden we handhavend op bij overtredingen en incidenten. De taken voor toezicht en handhaving voeren we voor een deel zelf uit, maar ook via de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en Limburg-Noord.

Landelijke Handhavingsstrategie

Bevoegde overheden en handhavingsinstanties in Nederland gaan op dezelfde manier te werk bij het handhaven van milieuregels en het optreden bij overtredingen. Hiervoor is de Landelijke Handhavingsstrategie afgesproken.


Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via onderstaand formulier.