Inkoop en aanbesteding


Als u goederen of diensten levert aan de Provincie Limburg dan gelden onze inkoopvoorwaarden.

Wilt u zich aanmelden voor onze virtuele marktplaats op het gebied van tijdelijke inhuur en detachering (Dynamisch aankoopsysteem (DAS)), lees dan de informatie betreffende het verzoek tot toelating voor het DAS.

Bent u het niet eens met het verloop van een aanbesteding, dan kunt u daarover een klacht indienen. We hebben daar een klachtenregeling voor.

U vindt de betreffende documenten onder het kopje 'Zie ook' op deze pagina.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Met de ondertekening van het Manifest MVI in december 2016 heeft de Provincie Limburg zich gecommitteerd tot het opstellen van een actieplan om MVI te borgen in de organisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is inkopen waarbij naast de prijs ook de impact op de mens en onze planeet meewegen. Met als doel hiermee een ketenversnelling in gang te zetten om positieve impact te realiseren op de duurzame ontwikkelingsdoelen SDGs (Sustainable Development Goals).

MVI is een krachtig instrument om het beleidsdoelen van Provincie Limburg te vertalen naar de eigen aanbestedingen: ‘Practise what you preach’.  In 2020 is door Provinciale Staten het Beleidskader Circulaire Economie 2.0 vastgesteld. In het beleidskader is circulair inkopen een belangrijk speerpunt.

De monitoringstool voor het actieplan is het dashboard van het MVI Platform.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2023

Op 1 juni 2023 trad het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2023 in werking. Dit beleid is van toepassing op alle overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten van de Provincie Limburg.