College van Gedeputeerde Staten


Emile Roemer

Emile Roemer

Gouverneur / Commissaris van de Koning

Madeleine van Toorenburg

Madeleine van Toorenburg

Gedeputeerde Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur.

Stephan Satijn

Stephan Satijn

Gedeputeerde Economie, Grondbedrijf en Onderwijs.

Geert Gabriëls

Geert Gabriels

Gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed.

Lia Roefs

Lia Roefs

Gedeputeerde Wonen, Ruimte, Water en Landbouw.

Maarten van Gaans-Gijbels

Maarten van Gaans

Gedeputeerde Energie, Klimaat, Mobiliteit en Infrastructuur

Ad Roest

Ad Roest

Gedeputeerde Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk toezicht.

Tom Schulpen

Tom Schulpen

Waarnemend provinciesecretaris en algemeen directeur

Wat gaat u de komende tijd betekenen voor Limburg?