College van Gedeputeerde Staten


Statenzaal 4

Gedeputeerde Staten zijn gekozen door Provinciale Staten.
De leden van Gedeputeerde Staten mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.

Elke gedeputeerde heeft een eigen takenpakket. Maar beslissingen nemen GS samen. Zij zijn ook samen verantwoordelijk voor hun taken.

Maak kennis met onze leden van Gedeputeerde Staten

Theo Bovens

Foto gouverneur Theo Bovens

Gouverneur / commissaris van de Koning

Ger Koopmans

Foto gedeputeerde Ger Koopmans

Financiën, Sport en Cultuur

Joost van den Akker

JT Gedeputeerde van den Akker 9496

Economie en Kennisinfrastructuur

Hans Teunissen

Foto gedeputeerde Hans Teunissen

Ruimte en Onderwijs

Eric Geurts

Foto gedeputeerde Eric Geurts

Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme

Hubert Mackus

Foto gedeputeerde Hubert Mackus

Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten

Guido Derks

Guido Derks 01-2017 uitsnede gespiegeld

Provinciesecretaris / algemeen directeur