Stephan Satijn


Stephan Satijn (1972) is geboren in Maastricht en studeerde aan Zuyd Hogeschool en business administration aan Nyenrode en de Universiteit van Rochester. Vanaf 2000 werkte hij in het internationale bedrijfsleven o.a. voor Nederland Distributieland waar hij verantwoordelijk was voor de zakelijke en inhoudelijke activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika. In de periode 2011- 2018 was hij wethouder voor de VVD bij de gemeente Venlo met als portefeuilles Economische Zaken en Kennisinfrastructuur en vanaf 2014 was hij tevens 1e locoburgemeester.

In 2017 werd Satijn tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Munt, een organisatie die verantwoordelijk is voor het 'slaan' van de officiële euromunt binnen de Benelux. Hij vervulde daarnaast verschillende commissariaten en toezichthoudende functies voor o.a. het MECC en Nederland Distributieland. Hij werd in juli 2021 gedeputeerde voor Economie, Grondbedrijf en Onderwijs. Stephan woont in Velden en is papa van Jikke.

Partij: VVD

Portefeuille

Economie, Financiën en Bedrijfsvoering, Public affairs

(2e plv. CdK)

 • Economie (incl. LIOF en MKB beleid, MAA, VDL-Nedcar, Einstein Telescope, Delta Rhine Corridor)
 • Brightlands campussen
 • Circulaire economie
 • Toerisme en recreatie
 • Externe relaties en Public affairs
 • Bedrijfsvoering (Subsidiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Informatievoorziening en ICT, Facilitaire zaken en ondersteuning, personeel en organisatie)
 • Financiën (Financiën, Treasury, Coördinatie deelnemingen en fondsen, Coördinatie Fundraising nationaal en internationaal)

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Economie en Cultuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Financiën en Openbaar Bestuur
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Bereikbaarheid en Infrastructuur
 • Voorzitter Stuurgroep Chemelot 2025
 • Lid Executive Board en vice-president van European Chemical Regions Network (ECRN asbl)
 • Lid Stuurgroep en Bestuurlijk Overleg Buisleidingencorridor Deltacorridor (buisleidingencorridor Rotterdam-Geleen-Duitsland)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Trilaterale Chemiestrategie
 • Lid Advisory Board Economisch Netwerk Zuid-Nederland
 • Lid Platform Veilig Ondernemen
 • Politiek Vertegenwoordiger namens Zuid-Nederland in de Algemene Vergadering van Vanguard Initiative asbl (functie gedeeld met Zeeland en Noord-Brabant)
 • Lid Stuurgroep gebiedsontwikkeling Brightlands-Maastricht Health Campus
 • Voorzitter Regiegroep Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar
 • Voorzitter Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie
 • Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijk overleg Goederenvervoercorridors (GVC)
 • Lid Programmaraad Topcorridors-Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
 • Lid Bestuurlijk overleg buisleidingen (Deltacorridor)
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)

In de portefeuille van gedeputeerde Satijn zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Scientific Participations BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Businesspark Maastricht Aachen Airport BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Provincie Limburg Aviation Valley Commandiet BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Aviation Valley Maastricht NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Land Development Aviation Valley Maastricht CV

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

 • Eigenaar Proxorao BV (Beleggingsinstelling), onbezoldigd

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.satijn@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.