Léon Faassen


Léon Faassen (1962) is geboren 'oppe Reuver' en groeide daar ook op. Na de HAVO in Venlo te hebben afgerond, studeerde hij boomteelt aan de Agrarische Tuinbouwschool in Boskoop en heeft hij gewerkt in Duitsland, Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten. In 2018 rondde hij de opleiding 'Dienend Meesterschap' aan NICE-Nyenrode af. Hij is altijd gepassioneerd ondernemer in de boomkwekerijsector geweest en was van 1985 tot en met 2016 directeur/eigenaar van J.H. Faassen-Hekkens. In de periode 1988- 2015 was hij bestuurslid van de European Forest Nursery Associaton, waarin hij van 2011 tot en met 2013 voorzitter was. In de periode 1990-2014 was hij bestuurslid van Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen (onderdeel LTO vakgroep Boom en Vaste Planten).

In 2014 werd hij voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en deze rol vervulde hij tot en met 2022. Vanuit die positie vervulde hij diverse andere bestuursfuncties. Van 2014 tot en met 2022 was hij bestuurslid van LTO Nederland, waarvan twee termijnen vicevoorzitter en enkele maanden waarnemend voorzitter. Van 2015 tot en met 2021 was hij lid van de Raad van Toezicht van HAS green academy. In november 2022 werd hij benoemd tot Limburger van Verdienste. Léon is getrouwd en heeft samen met Guusje twee kinderen.

Partij: BBB

Portefeuille

Landelijk gebied, Vastgoed, IPO Bestuur.

(1e plv. CdK)

 • Plattelandsontwikkeling
 • Leefbaarheid Platteland
 • Landschap
 • Limburgs Programma Landelijk Gebied
 • Natuur en stikstof (incl. Wnb-vergunningen)
 • Faunabeheer
 • Vastgoedbeleid
 • IPO Bestuur

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Lid Stuurgroep PiO Weerterland
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Plattelandscoalitie (PLC)
 • Lid IPO Bestuur

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

 • Eigenaar L. Faassen Holding BV (financiële holding), onbezoldigd

Erefunctie op persoonlijke titel

 • Erevoorzitter LLTB (aanwezigheid vergaderingen is beperkt tot louter ceremoniële aangelegenheden), onbezoldigd

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.faassen@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.