Jasper Kuntzelaers


Jasper Kuntzelaers (1985) is geboren en getogen in Tegelen. Hij studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Al vanaf jonge leeftijd (18) is hij politiek actief. Hij werkte voor de landelijke PvdA en was beleidsmedewerker buitenlandse zaken in de Tweede Kamer. Vanaf 2017 heeft hij gewerkt voor de gemeenten Peel en Maas en Venlo als communicatieadviseur. Jasper werd in 2012 actief als provinciaal Statenlid en was vanaf 2015 fractievoorzitter van de PvdA-fractie. Hij woont in Venlo met zijn vrouw Vera Tax en heeft twee bonusdochters.

Partij: PvdA

Portefeuille

Cultuur en Erfgoed, Mobiliteit, Landbouw.

(4e plv. CdK)

 • Openbaar vervoer
 • Infrastructuur (incl. Maaslijn)
 • Provinciale wegen en fietspaden (incl. Parkstadroute)
 • Verkeersveiligheid
 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Monumenten
 • Landbouw

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Bereikbaarheid en Infrastructuur
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Landelijk Gebied
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Economie en Cultuur
 • Voorzitter Landsdelige Spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Lid Stuurgroep Maaslijn
 • Lid Stuurgroep IC-Aken
 • Voorzitter Mobiliteitsberaad
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)
 • Lid Stuurgroep A2 Het Vonderen-Kerensheide
 • Lid Programmaraad SmartwayZ
 • Voorzitter Stuurgroep Parkstadroute
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Weert en omgeving
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Lid Stuurgroep Roermond bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg bereikbaar
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Cultuur
 • Lid Stuurgroep Abdij Rolduc
 • Voorzitter Stuurgroep Via Belgica
 • Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
 • Lid Greenports Nederland

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.kuntzelaers@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.