Jasper Kuntzelaers


Jasper Kuntzelaers (1985) is geboren en getogen in Tegelen. Hij studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Al vanaf jonge leeftijd (18) is hij politiek actief. Hij werkte voor de landelijke PvdA en was beleidsmedewerker buitenlandse zaken in de Tweede Kamer. Vanaf 2017 heeft hij gewerkt voor de gemeenten Peel en Maas en Venlo als communicatieadviseur. Jasper werd in 2012 actief als provinciaal Statenlid en was vanaf 2015 fractievoorzitter van de PvdA-fractie. Hij woont in Venlo met zijn vrouw Vera Tax en heeft twee bonusdochters.

Partij: PvdA

Portefeuille

Cultuur en Erfgoed, Mobiliteit, Landbouw.

(4e plv. CdK)

 • Openbaar vervoer
 • Infrastructuur (incl. Maaslijn)
 • Provinciale wegen en fietspaden (incl. Parkstadroute)
 • Verkeersveiligheid
 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Monumenten
 • Landbouw

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Bestuurlijk Overleg Platform vitale veehouderij
 • Lid Programmaraad MIRT Goederenvervoer Corridor (GVC)
 • Lid Stuurgroep Derde Spoor Betuweroute
 • Lid Stuurgroep Brabantroute
 • Lid Assembly EGTC Rhine Alpine Corridor
 • Voorzitter Stuurgroep N266-N275 Nederweert
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Bereikbaarheid en Infrastructuur
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Landelijk Gebied
 • Plv. Lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Economie en Cultuur
 • Voorzitter Landsdelige Spoortafel Zuid-Nederland
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Lid Stuurgroep Maaslijn
 • Lid Stuurgroep IC-Aken
 • Voorzitter Mobiliteitsberaad
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL)
 • Lid Stuurgroep A2 Het Vonderen-Kerensheide
 • Lid Programmaraad SmartwayZ
 • Voorzitter Stuurgroep Parkstadroute
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Weert en omgeving
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Lid Stuurgroep Midden-Limburg Bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep Abdij Rolduc
 • Voorzitter Stuurgroep Via Belgica
 • Lid Raad van Advies Greenports Nederland
 • Bestuurslid Vereniging Nederlandse Binnenhavens

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Geen nevenfuncties op persoonlijke titel.

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.kuntzelaers@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.