Elianne Demollin-Schneiders


Elianne Demollin-Schneiders (1968) is geboren in Maastricht en groeide als boerendochter op in Eckelrade. Ze studeerde rundveehouderij aan de HAS in Den Bosch (1986-1991), post-HBO milieutechniek aan de HTS in Den Bosch (1991-1992) en rechten aan de UM in Maastricht (2003-2011), waarbij ze twee masters heeft afgerond (Nederlands Recht en Globalisation & Law). Ze werkte in het bedrijfsleven van 1992 tot 1994 (bodemsanering) en bij de gemeente Heerlen in meerdere functies van 1994 tot 2018 (bodemsanering, energiecoördinator, programmamanager nieuwe energie en economie). Na haar opleiding tot mediator (2018) is ze met een eigen bedrijf gestart en tijdens de COVID-19 periode is ze naast haar bedrijf deeltijd gaan werken bij de afdeling Academische Zaken van de Open Universiteit in Heerlen.

Ze is bestuurder geweest van een Nederlands-Duitse organisatie voor de stimulering van duurzame energie (Energy Hills) en vervulde drie toezichthoudende functies (zorginstelling de Keerderberg, de coöperatie Limburgse Zorgboeren en woningcorporatie ZAAM wonen). Ze is lid van harmonie Diligentia in Eckelrade en EVA (Eckelraadse Vrouwen Activiteiten).
Elianne woont samen met haar gezin in Eckelrade.

Partij: BBB

Portefeuille

Bestuur, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Regiodeals en Europese fondsen.

(6e plv. CdK)

 • Regiodeals
 • Brede welvaart
 • Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Buurlandenbeleid’
 • Europese fondsen
 • Mijnbouwschade
 • Grondbeleid
 • Bestuurlijke verhoudingen:
  • Bestuurlijke organisatie en vernieuwing
  • Interbestuurlijk Toezicht (incl. toezicht gemeentefinanciën)
 • Digitalisering en Data governance
 • Subsidievaststelling (t.a.v. subsidies economie)

Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Voorzitter voor hoorzittingen op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht
 • Plv. lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Klimaat en Energie
 • Plv. lid Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Financiën en Openbaar Bestuur
 • Lid Bestuurlijk overleg Provincie - Regio Noord-Limburg inzake Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg
 • Lid en roulerend voorzitter Stuurgroep Regiodeal Parkstad (rijk - provincie/regio)
 • Lid Regiegroep Regiodeal Parkstad (provincie - regio)
 • Lid Bestuur Huis der Nederlandse Provincies (HNP)
 • Plv. lid Europees Comité van de Regio’s
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering en Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Euregio Maas-Rijn
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk Interreg Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Duitsland-Nederland
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid regionale Stuurgroep Interreg Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Regionale Stuurgroep Interreg Euregio Rijn-Waal
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
 • Voorzitter Stuurgroep Just Transition Fund

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

 • Terugkeerregeling/buitengewoon verlof Open Universiteit (geen werkzaamheden gedurende ambtsperiode), onbezoldigd
 • Eigenaar bedrijf OURnrg (geen werkzaamheden gedurende ambtsperiode), onbezoldigd

Contact

E-mail: secretariaat.gedeputeerde.demollin@prvlimburg.nl

Journalist? Raadpleeg de persdesk voor aangelegenheden betreffende media of communicatie.