Koninklijke onderscheidingen


Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje genoemd, is een blijk van waardering voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving. Bijvoorbeeld mensen die zich al vele jaren als vrijwilliger inzetten voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Mensen die binnen hun werkomgeving bijzondere prestaties leveren kunnen ook in aanmerking komen voor een lintje.

Koninklijke Onderscheiding Officier Oranje NassauWilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Dat kan door het indienen van een voorstelformulier. Het voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Om een duidelijk beeld te krijgen worden er een aantal vragen gesteld, bijvoorbeeld: vanaf wanneer is de persoon actief als vrijwilliger? voor welke vereniging? hoeveel uur per week zet hij of zij zich daarvoor in? en ontvangt men een vergoeding?

Wanneer u het voorstelformulier wilt indienen, kunt u contact opnemen met het kabinet van de burgemeester van de gemeente waar de beoogd gedecoreerde woonachtig is. De burgemeester van deze gemeente brengt een advies uit aan mij als commissaris van de Koning, ofwel gouverneur. Als adviseur van de minister breng ik een advies uit dat gebaseerd is op kennis van Limburg en van de wettelijke regels. Het voorstel, inclusief de adviezen, wordt gestuurd naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Bij Koninklijk Besluit wordt de onderscheiding toegekend. Meestal reikt de burgemeester, die de aanvraag verzorgd heeft, de onderscheiding uit.

Meer informatie

Het invullen van het voorstelformulier kan enige tijd kosten, het is daarom verstandig om tijdig met de voorbereidingen te starten. De betreffende gemeente kan u meer informatie geven.

Op de website www.lintjes.nl vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over onder meer de geschiedenis van het decoratiestelsel, de richtlijnen en procedures en wie in aanmerking komt voor een lintje.

Koninklijke Erepenning

Wat een lintje is voor personen, is een Koninklijke Erepenning voor verenigingen. Verenigingen die 50 jaar bestaan (of een veelvoud van 25 daarboven) kunnen een aanvraag indienen voor het toekennen van de Koninklijke Erepenning. De jubilerende vereniging kan zelf een verzoeken indienen bij de burgemeester van de gemeente waar de vereniging gevestigd is. De burgemeester stuurt het voorstel naar ons. Ik win advies in bij eventuele koepelorganisaties en breng een advies uit aan de Koning.

Meer informatie

Als u een verzoek wilt indienen kunt u contact opnemen met het kabinet van de burgemeester van de gemeente waar de vereniging gevestigd is. De aanvraagprocedure neemt circa 6 maanden in beslag, we adviseren daarom om op  tijd te beginnen met de voorbereidingen.

Op de website van het Koninklijk Huis vindt u meer informatie over de richtlijnen en de procedure voor het indienen van een voorstel.

Predicaat Koninklijk en Predicaat Hofleverancier

Midden- en kleinbedrijven die 100 jaar (of een veelvoud van 25 jaar) bestaan, kunnen een aanvraag indienen voor het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Grote ondernemingen die wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en een voorstaande plek in de Nederland (en buitenland) innemen kunnen bij een 100-jarig bestaan (of een veelvoud van 25 jaar) een aanvraag indienen voor het Predicaat Koninklijk.

Meer informatie

Bedrijven kunnen een voorstel indienen bij de gemeente waar zij gevestigd zijn. De aanvraagprocedure neemt ongeveer één jaar in beslag. Het is dus raadzaam om op tijd te beginnen met de voorbereidingen.

Op de website van het Koninklijk Huis vindt u meer informatie over de richtlijnen en de procedure voor het indienen van het Predicaat Hofleverancier en Predicaat Koninklijk.