Nevenfuncties Emile Roemer


Ne­ven­func­ties en be­stuur­lij­ke gre­mia uit hoof­de van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Raad van Advies van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen.
 • Voorzitter Universiteitsfonds Limburg (SWOL).
 • Voorzitter Cultuurfonds Limburg.
 • Voorzitter van de Vergadering en het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen.
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord.
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe.
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
 • Voorzitter Beweging tegen Kindermishandeling.
 • Voorzitter Limburgse Regietafel Opvang Vluchtelingen en Integratie.

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

 • 2019 - 1 april 2022: Lid Raad van Advies ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat (onbezoldigd).

Ere­func­ties

 • Ambassadeur Stichting Veul Diech Good
 • Ambassadeur van het project 'Krant van de buurvrouw'
 • Beschermheer Bond der Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)
 • Beschermheer Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)
 • Beschermheer Stichting Philharmonie zuidnederland
 • Beschermheer Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825
 • Buitengewoon ere-president Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona
 • Beschermheer Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial
 • Beschermheer Stichting Heiligdomsvaart Susteren
 • Beschermheer Stichting Limburgse Veteranendag
 • Beschermheer BNMO-afdeling Limburg
 • Beschermheer EuregioKultur e.V. (voor jeugdliteratuur NXT TXT Awards 2023-2025; als voorzitter EGTS EMR)
 • Erelid Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • Ambassadeur van de Stichting Hub Cobbenprijs