Bemiddelings- of hulpverzoeken


Als commissaris van de Koning sta ik open voor uw vragen. Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk dat ik uw vraag kan oplossen. Dit hangt af van uw vraag en van de wettelijke procedures die moeten worden gevolgd. Natuurlijk moet ik deze wettelijke procedures respecteren.

Wat mag u van mij verwachten?

Elke vraag die u mij stelt wordt onderzocht. Daarbij doe ik onderzoek bij de instanties die bij uw vraag betrokken zijn. Dit doe ik om een totaalbeeld te krijgen van de achtergrond van uw vraag.

Dit is voor mij belangrijk, omdat ik u zo een goed advies kan geven in die gevallen dat het voor mij niet mogelijk is om uw vraag persoonlijk op te lossen. In sommige gevallen lukt het om het gesprek over uw vraag met de verantwoordelijke instanties weer mogelijk te maken tijdens mijn onderzoek. In die gevallen adviseer ik u om van die mogelijkheid vooral gebruik te maken. U kunt contact opnemen via het algemene contactformulier.

Wanneer kan ik u zeker niet helpen?

Als u een geschil heeft met een gemeente of andere instantie, waar u de mogelijkheid heeft om bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook bij andere vragen waarbij het voor de hand ligt dat een onafhankelijke rechter naar uw vraag moet of kan kijken, kan ik niets voor u doen.

Ook wanneer u van mening bent dat u niet correct wordt behandeld door de gemeente kan ik in beginsel niets voor u doen. U moet in dat geval een zogenoemd klachtschrift indienen bij de betreffende gemeente. Op de websites van de gemeenten staat uitgelegd hoe deze procedure precies werkt.

Als u geen gebruik maakt van de wettelijk voorgeschreven procedures om uw bezwaren kenbaar te maken, dan worden besluiten definitief en kan ik daar niets aan veranderen.

Wanneer ik tot de conclusie kom, dat één van deze punten aan de orde is, informeer ik u zo goed mogelijk over wat u nog zou moeten of kunnen doen.