Burgemeestersbenoemingen en -vacatures


Burgemeester in Limburg worden? Als burgemeester bent u er voor alle inwoners in uw gemeente. De burgemeesters van onze 31 Limburgse gemeenten mogen dus net zo gevarieerd zijn als de Limburgers zelf. Uw leeftijd, geslacht, geaardheid of afkomst is onbelangrijk. Wat telt, is wat u bijdraagt. U staat midden in de gemeenschap en heeft oog voor de belangen van alle inwoners. U wilt werken aan een betrouwbare, open overheid. En u wilt uw kwaliteiten en ervaring inzetten voor het belang, het welzijn en de welvaart van de inwoners van uw gemeente.

Lim­burg zoekt een aan­tal nieu­we bur­ge­mees­ters

De komende tijd openen er verschillende burgemeestersvacatures in Limburg. De gemeenteraden stellen zelf een profielschets voor de nieuwe burgemeester op. Als de profielschets door de gemeenteraad vastgesteld is vraagt de gouverneur aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen. Dit gebeurt door de vacaturetekst in de Staatscourant te publiceren. De vacature met profielschets komt ook op de website van de gemeente en van Provincie Limburg te staan. U richt uw sollicitatiebrief aan Zijne Majesteit de Koning, maar stuurt hem aan de gouverneur. Die voert ook de sollicitatiegesprekken met kandidaten. Hij doet daarna een aanbeveling aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van kandidaten die hij geschikt acht. De vertrouwenscommissie brengt na een reeks eigen gesprekken met de kandidaten een advies uit aan de gehele gemeenteraad, met daarin twee kandidaten. En de gemeenteraad, die geeft vervolgens aan welke kandidaat hun voorkeur heeft om de nieuwe burgemeester te worden. Vervolgens kan de Koning besluiten deze persoon te benoemen via een Koninklijk Besluit.

Oriënterend gesprek over het ambt van burgemeester

Herkent u zich in de profielschets van een Limburgse gemeente? Aarzel dan niet om meer informatie te vragen. Neem gerust contact op met de Kabinetschef voor een oriënterend gesprek over het ambt van burgemeester. Een (telefonische) afspraak maken kan via het secretariaat van de Kabinetschef (+31 (0) 43 389 75 80). Toets uw verwachtingen en stel uw vragen. Eén vooroordeel willen we nu alvast uit de weg ruimen; de tijd dat een burgemeester een traditionele carrière in de (gemeente)politiek moet hebben, ligt achter ons.

Vacatures

Gemeente Voerendaal

In de periode van 26 februari tot en met 18 maart 2024 konden kandidaten reageren op de vacature voor een nieuwe burgemeester in de gemeente Voerendaal. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeente Voerendaal zoekt nieuwe burgemeester.

Gemeente Peel en Maas

In de periode van 29 januari tot en met 19 februari 2024 konden kandidaten reageren op de vacature voor een nieuwe burgemeester in de gemeente Peel en Maas. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeente Peel en Maas zoekt nieuwe burgemeester.