De beste burgemeester voor de gemeente Peel en Maas


Gemeente Peel en Maas zoekt een facilitator van een scherpe inhoudelijke dialoog en debat, een vertegenwoordiger van Peel en Maas ‘buiten’ en een voorvechter van de openbare orde en veiligheid.

Tussen de Peel en de Maas liggen elf dorpen in een gevarieerd landschap. Kastelen, kloosters en kapellen getuigen van het verleden. Sinds de gemeente in 2010 is ontstaan is er ook echt een eenheid ontstaan, terwijl de elf dorpen hun eigenheid hebben behouden. Met economische topregio’s op korte reisafstand – in Nederland, Duitsland en België – is Peel en Maas strategisch gelegen. Peel en Maas is een gemeente van gemeenschappen. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt men aan een Peel en Maas waarin het nu én in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is. Men laat zich daarbij inspireren door de drie kernwaarden: diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing.

Peel en Maas zoekt een daadkrachtige burgemeester, die niet bang is om zelf het initiatief te nemen. De nieuwe burgemeester beschikt over de charme en humor die past bij de waardengedreven manier van besturen en durft tegelijkertijd inwoners, raad, college en organisatie mee te nemen naar de nieuwe tijd. Als u zich hierin herkent en de burgemeester van Peel en Maas wilt worden, dan heeft de gemeente drie specifieke opgaven voor u. Ontdekken wat die opgaven zijn? Lees dan snel de profielschets, die u rechts op deze pagina vindt. Documenten met betrekking tot toekomstvisie, beleid en andere strategisch-inhoudelijke overwegingen kunt u terugvinden op de website van de gemeente Peel en Maas.

Deze vacature is gepubliceerd in de Staatscourant. De reactietermijn liep van 29 januari tot en met 19 februari 2024.

Medio maart 2024 zal de gouverneur gesprekken voeren met een aantal kandidaten. In april 2024 doet de vertrouwenscommissie van de gemeente Peel en Maas dit. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in het voorjaar door de gemeenteraad van Peel en Maas vastgesteld. De installatie van de nieuwe burgemeester zal in de maand oktober van 2024 plaatsvinden.

Op deze pagina - onder het kopje Documenten - vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.