Mijnbouwvergunning


Voor wie

Deze vergunning is voor iedereen die van plan is mergel te winnen, een groeve te beginnen of te gebruiken. Heeft u zulke plannen? Neem dan vooraf contact op met de provincie. U voorkomt daarmee vertraging doordat u mogelijk zonder overleg vooraf een aanvraag indient die niet compleet of onduidelijk is.

Waarvoor

Doel van de mijnbouwwetgeving is het beschermen van de veiligheid om mogelijke instorting van de groeven te voorkomen. Op dit moment wordt in onderaardse mergelgroeven in Zuid-Limburg kalksteen (mergel) gewonnen. Maar mergelgroeven worden ook anders gebruikt. Bijvoorbeeld als horecagelegenheid, voor het verzorgen van rondleidingen, voor champignonteelt, voor cultuurhistorisch onderzoek, voor vleermuistellingen en voor geologie.