Vergunningen, ontheffingen en meldingen bodem en water