Wedstrijden op de weg, ontheffing


Samenvatting

Wilt u op de openbare weg een wedstrijd organiseren voor auto’s, motoren, fietsen of andere voertuigen? Dan moet u ontheffing aanvragen (op grond van de Wegenverkeerswet).

Toelichting

U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U moet de ontheffing aanvragen bij:

  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als de wedstrijd over een weg gaat die valt onder beheer van het Rijk.
  • de gemeente als de wedstrijd plaatsvindt binnen één gemeente (ook als de wedstrijd daar over een provinciale weg gaat).
  • de Provincie als de wedstrijd in meerdere gemeenten plaatsvindt (ook als de wedstrijd niet over een provinciale weg gaat).

De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. De organisatie moet een fotokopie van de verzekeringspolis overleggen waaruit blijkt dat de organisatie tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (het organiseren van) de wedstrijd is gedekt. Dit is alleen toepassing bij wedstrijden met motorvoertuigen (dus niet bij wielerwedstrijden).