Rijkswaterstaat werkzaamheden met verkeersmaatregelen op provinciale wegen, aanvraag toestemming


Samenvatting

Bedoeld voor aannemers van Rijkswaterstaat waarbij er tijdelijke verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld omleidingen) geplaatst dienen te worden op provinciale wegen t.b.v. een afsluiting van één of meerdere A-weg(en). Deze verkeersmaatregelen hebben (mogelijk) invloed op de verkeersveiligheid en doorstroming. De provinciale wegbeheerder kan in het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming, al dan niet in overleg met de aanvrager of Rijkswaterstaat, wijzigingen c.q. aanpassingen in de verkeersmaatregelen instellen.

Toelichting

Verkeersmaatregelen die u dient te plaatsen t.b.v. een afsluiting van een A-weg, kunt u via dit formulier aanvragen. De behandeltermijn is 4 weken (28 dagen).