Bijwonen van vergaderingen


Alle openbare vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies worden via live-stream uitgezonden en kunnen tevens als toehoorder fysiek worden bijgewoond via de publieke tribune.