Bijwonen van vergaderingen


De openbare (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten kunt u volgen via de livestream op de website van de Provincie Limburg.

Voor geïnteresseerden is het daarnaast mogelijk om als toehoorder de vergaderingen via de publieke tribune bij te wonen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt! U kunt een plaats reserveren op de publieke tribune via het algemene telefoonnummer van de Provincie (+31 43 389 99 99) of via het contactformulier.

In het Gouvernement aan de Maas, inclusief buitenterrein en op de publieke tribune van de Statenzaal geldt een aantal huisregels. Om ervoor te zorgen dat uw bezoek zo prettig en veilig mogelijk verloopt vragen wij u om zich aan deze regels te houden.

De regels voor bezoek aan een vergadering van de Provinciale Staten staan hieronder:

 • U moet zich melden bij de bestuursingang en laten registreren, waarbij wij aan bezoekers van 14 jaar en ouder vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Dat doen wij uit veiligheidsoverwegingen (zodat we weten wie er in het gebouw zijn bij een calamiteit), maar ook om te voorkomen dat uw zitplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • Het is mogelijk dat alle bezoekers de detectiepoort dienen te passeren waarbij het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen zoals fouilleren.
 • Het maken van foto- of videomateriaal is niet toegestaan. U moet uw telefoon uitzetten tijdens uw bezoek aan de publieke tribune.
 • Jassen en tassen kunt u kwijt in de garderobe.
 • Op de publieke tribune is het nuttigen van consumpties niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om vanaf de publieke tribune tekenen van goed- of afkeuring te geven (verbaal of non-verbaal) en het is niet toegestaan om op de publieke tribune te demonstreren.
 • De Provincie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade opgelopen in het gebouw of het buitenterrein.
 • U moet te allen tijde de aanwijzingen van de voorzitter van de vergadering en van het personeel van de Provincie opvolgen.
 • U dient de aangegeven instructies op de parkeer- en calamiteitenborden en de instructies via de omroepinstallatie strikt op te volgen.

Verder is het bezoekers aan het Gouvernement niet toegestaan om:

 • Op eigen gelegenheid door het Gouvernement te lopen.
 • Te roken in het gebouw.
 • Onder invloed van drugs en/of alcohol het gebouw te betreden of alcohol te nuttigen (tenzij bij gelegenheden waarbij de Provincie zelf alcoholische dranken schenkt).
 • Met een dier het gebouw te betreden, met uitzondering van geleidehonden, ADL-honden en signaalhonden.
 • Naar medewerkers, Statenleden, bestuurders en overige bezoekers bedreigingen te uiten, hen lastig te vallen of fysiek geweld te gebruiken.
 • Een geluidsinstallatie gebruiken.
 • De toegang tot het Gouvernement te blokkeren.
 • Op vrijdagen te parkeren op de Statenparkeerplaats.
 • Aan te plakken en/of te stickeren op provinciale eigendommen of die van derden.
 • Materiaal dat tijdens demonstraties gebruikt wordt, achter te laten in het Gouvernement of op het buitenterrein.

De Provincie verwerkt uw gegevens uitsluitend om te zorgen dat medewerkers van het Gouvernement hun werk veilig kunnen doen en bezoekers het Gouvernement veilig kunnen bezoeken. Uw gegevens worden 14 dagen na uw bezoek automatisch verwijderd. Bij incidenten is het mogelijk dat de persoonsgegevens van de bezoekers langer worden bewaard in verband met nader onderzoek.

Kijk hier voor de eerstvolgende vergaderingen.

Vergaderkalender

Vergaderkalender 2024 (pdf, 270 kB)