Erfgoed


Erfgoed omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat wij nu overdragen aan volgende generaties: gebouwen, voorwerpen, rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere uitingen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities, opgravingen en monumenten zelf, maar ook om de verhalen daarachter. Ze bevatten iets waardevols dat Limburgers bindt.

Erfgoed drieluik: archeologie, monumenten en immaterieel Limburgs erfgoed

De Provincie heeft drie aparte beleidsnota’s geschreven: voor archeologie, monumenten en het immaterieel Limburgs erfgoed. Deze vormen samen het Erfgoed-drieluik. De rode draden in deze drie documenten zijn dezelfde. We willen:

  • meer zichtbaarheid
  • een groter publiek bereiken
  • een grotere maatschappelijke impact
  • meer samenhang tussen initiatieven en daardoor ‘meer waar voor ons geld’.

Archeologie

De Provincie wil de komende jaren een forse impuls geven aan de zichtbaarheid van archeologie. De rijkdom van ons Limburgs verleden zetten wij graag prominent in de etalage.

Monumenten

De Provincie wil dat onze monumenten in goede staat zijn en investeert daarom graag hierin. Ons monumentale erfgoed is een bron van kennis over het verleden. Het zegt iets over onze identiteit, het vertelt verhalen over wie we zijn en waar we vandaan komen.

Immaterieel erfgoed

De Provincie wil bereiken dat immaterieel erfgoed leeft, dat we ons rijke erfgoed behouden en blijven gebruiken. We richten ons op betere samenwerking tussen erfgoedorganisaties. We hebben speciale aandacht voor vernieuwing, ondernemerschap, betere toegankelijkheid en het bereiken van een groot publiek (in het bijzonder de jeugd).