Subsidie talenten en topsporters in Limburg (Nadere subsidieregels ondersteuning talenten en topsporters in Limburg 2020) (vervallen)


Het financieel ondersteunen van trainings- en wedstrijdprogramma’s van talenten en topsporters met een bepaalde (inter)nationale status in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo in 2021 of Parijs in 2024.

Voor wie

  • Sporters die een sport beoefenen die op de Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020 staat.
  • De ouder, eventueel de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige sporter.

Waarvoor

Het stimuleren van sporters in hun sportieve ontwikkeling, waarbij hun sportieve doelstellingen in het kader daarvan kunnen worden nagestreefd. Dit wordt mogelijk gemaakt door bij te dragen aan het oplossen van financiële knelpunten van sporters.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.