Subsidie Verkeerseducatie (Nadere subsidieregels Verkeerseducatie 2017–2020) (vervallen)


Voor wie

Gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten (mits deze rechtspersoonlijkheid heeft).

Waarvoor

Bevorderen van praktische verkeerseducatie aan scholieren. Wat dit inhoudt, vindt u in de landelijke richtlijnen voor Permanente Verkeerseducatie, vindt u onder Landelijke richtlijnen voor Permanente Verkeerseducatie. De gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten vormt hiervoor met scholen een verkeerseducatienetwerk.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.