Subsidie Innovatie topsectoren (Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015)


De Provincie Limburg moedigt innovatie in het MKB aan. Voor verschillende stadia in de ontwikkeling van innovatieve producten bieden we bedrijven subsidie.

MIT Zuid is een gezamenlijk programma van de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De subsidie wordt beheerd door Stimulus Programmamanagement.

Voor wie

Voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, óf voor activiteiten die deze provincies ten goede komen. Het gaat om de topsectoren:

 • Logistiek
 • Maintenance
 • Agri & Food
 • Chemie & Biobased
 • Hightech systemen & materialen, inclusief ICT en Solar
 • Life sciences & Health
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Crossovers van deze topsectoren.

Waarvoor

 • Voor advies over kennisvragen over een innovatief product. Of voor advies over de marktintroductie van een innovatief product. Het moet voor de subsidieaanvrager een nieuw product zijn. (Product kan ook zijn: een innovatief productieproces of innovatieve dienst.) Een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie voert het adviesproject uit.
 • Voor onderzoek van het technisch en economisch potentieel van een innovatief product, productieproces of dienst. Het onderzoek brengt de sterke en de zwakke punten en de kansen en risico’s in kaart. Het geeft ook aan welke middelen nodig zijn om het product (of productieproces of dienst) te kunnen doorvoeren en wat de slagingskansen zijn.
 • R&D samenwerkingsproject.
  Voor een project waarin ten minste twee MKB-ondernemingen samenwerken. Het project is gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Het project draagt bij aan de vernieuwing van producten, processen of diensten of nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.