Subsidie Kerken 2020-2023 (Nadere subsidieregels kerken 2020-2023) (vervallen)


Voor wie

De (toekomstige) eigenaar van een kerk, die deel uitmaakt van het Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023.

Waarvoor

De Provincie Limburg wil kerkgebouwen, zijnde bijzonder religieus erfgoed, voor de toekomst bewaren. Daarom ondersteunt de Provincie de restauratie en/of de herbestemming van kerkgebouwen, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid  en/of de verbetering van de toegankelijkheid ervan.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.