Subsidie voor religieuze gebouwen en molens (Nadere subsidieregels Monulisa 2017-2019) (vervallen)


Voor wie

Personen en organisaties zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen die bijvoorbeeld eigenaar zijn van een monument, of officieel gezegd: die volgens zakelijk recht het genot hebben van het monument.

Waarvoor

Voor onderhoud van gebouwen voor openbare godsdienstuitoefening (ongeacht het geloof) en molens. De gebouwen moeten Rijksmonument zijn.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend