Subsidie Branding Limburg 2021-2022 (Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021-2022) (vervallen)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven.

Het accent ligt daarbij in 2021-2022 op activiteiten die positief bijdragen aan het imago en de reputatie van de provincie Limburg als innovatieve (arbeidsmarkt)regio waar volop kansen zijn voor talent en met als doel om eigen talent voor de regio te behouden en nieuw talent aan te trekken.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc.

Waarvoor

Doel van de branding-inspanningen van de Provincie Limburg is het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven. In het kader van deze nadere subsidieregels ligt het accent op activiteiten die positief bijdragen aan het imago en de reputatie van de provincie Limburg als innovatieve (arbeidsmarkt)regio waar volop kansen zijn voor talent. Met als doel eigen talent voor de regio te behouden en nieuw talent aan te trekken.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.