Subsidie coöperatieve energieprojecten (Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019) (vervallen)


Voor wie

Alleen energiecoöperaties komen voor een subsidie in aanmerking.

Waarvoor

Doel is om energiecoöperaties te ondersteunen bij het tot uitvoering laten komen van lokale energieprojecten in Limburg.

Maatschappelijke resultaten:

  • versnellen van de energietransitie
  • ook voor vanuit de asbestdakenproblematiek geïnitieerde energieprojecten
  • bijdrage aan de lokale economie en maatschappelijke cohesie

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.