Subsidie Cultuur (Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019) (vervallen)


De Provincie Limburg moedigt mensen en organisaties aan om culturele activiteiten uit te voeren die belangrijk zijn voor Limburg.

Voor wie en waarvoor

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met:

  • euregionale culturele samenwerking (bijlage 1).
  • creatieve industrie (bijlage 2).
  • culturele festivals en evenementen (bijlage 3A). Let op: voor evenementen met een verwacht bezoekersaantal van minder dan 2.500 personen maakt u gebruik van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019.
  • bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (voor specifieke festivals) (bijlage 3B) (er is geen budget meer beschikbaar).
  • regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (voor specifieke jeugdorkesten) (bijlage 4) (er is geen budget meer beschikbaar).

Provincie Limburg is partner van crowdfunding platform

voordekunst_logo

Komt uw project niet voor subsidie in aanmerking? Denk dan eens aan crowdfunding! De Provincie draagt mogelijk 30% van het doelbedrag bij. Bekijk de voorwaarden.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.