Beleidskader 2024-2027


De Provincie Limburg is overtuigd van de intrinsieke waarde van cultuur en erfgoed, maar benadrukt ook de functie die cultuur en erfgoed hebben voor de maatschappij. Zij vormen een verbindende factor in een veranderende samenleving. Wij willen daarom dat cultuur en erfgoed voor elke inwoner
van Limburg toegankelijk is. Zodat nog meer Limburgers geraakt worden door kunst, geïntrigeerd raken door ons verleden en mee kunnen doen met het Limburgse culturele leven. Daarom investeren wij in een breed en toegankelijk aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg.

De Limburgse cultuur is daarnaast ook zichtbaar aanwezig in het openbare leven. Denk aan de Limburgse taal die van jong tot oud door heel Limburg wordt gesproken. Of aan onze monumenten, zoals kerken, kastelen of industrieel erfgoed, die vaak beeldbepalend zijn in het Limburgse landschap. Dit verdient behoud en bescherming. Het is van belang dat de Limburgse geschiedenis zoveel mogelijk toegankelijk is voor inwoners. In het bijzonder voor onze jongeren zodat ons erfgoed niet verloren gaat. En dat ook hier vernieuwing haar weg vindt, bijvoorbeeld in de manier waarop verhalen worden gedeeld en doorgegeven.

Wij zien daarbij ook de grote maatschappelijke waarde die cultuur en erfgoed hebben voor het toerisme, het Limburgse landschap en voor een aantrekkelijke omgeving om in te wonen en te werken.