Subsidie Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 (Nadere subsidieregels Maatschappelijke Organisaties 2017-2020) (vervallen)


Maatschappelijke organisaties zijn een belangrijke schakel om Limburgers vitaler en gezonder te maken en meer te laten meedoen in de samenleving. De Provincie Limburg biedt deze organisaties subsidie om beter aan te sluiten op provinciale thema’s.

Voor wie

Voor organisaties die door de Provincie zijn erkend als Maatschappelijke Organisaties.

Waarvoor

Voor projecten die aansluiten bij de ‘Koers voor een vitaler Limburg. Sociale Agenda 2025’. Het project moet :

  • Positieve gezondheid als uitgangspunt nemen. Positieve gezondheid wil zeggen dat mensen zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het leven en zelf de regie voeren over hun leven, ook bij ziekte of een aandoening of beperking.
  • Sociale structuren versterken met een langdurig effect op gezondheid en het meedoen in de samenleving.
  • Limburgers in een kwetsbare positie ondersteunen om hen volwaardig te laten meedoen op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.
  • De jongste generaties helpen om langer gezond te blijven zodat zij op latere leeftijd blijven meedoen in de samenleving.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.