Subsidie Bovenlokale evenementen (Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018) (vervallen)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor evenementen op gebied van cultuur, volkscultuur of sport met een bovenlokale uitstraling. Dit zijn evenementen die ook publiek en deelnemers van buiten de eigen lokale gemeenschap aantrekken. De subsidie heet Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2018.

We bieden deze subsidie omdat we het belangrijk vinden dat sociale verbindingen in Limburg worden versterkt. Bovenlokale evenementen dragen daaraan bij.

Let op: deze regeling heeft betrekking op evenementen die plaatsvinden in 2018. Voor evenementen die starten in 2019 maakt u gebruik van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019!

Voor wie

Verenigingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van cultuur, volkscultuur of sport. Leden van het bestuur mogen voor hun werkzaamheden geen betaling ontvangen.

Waarvoor

Evenementen op het gebied van cultuur, volkscultuur of sport met een bovenlokale uitstraling. Deze moeten mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.