Subsidie Duurzame maatschappelijke organisaties (Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2019) (vervallen)


Voor wie

  • schoolbesturen
  • verenigingen, stichtingen, coöperaties en gemeenten die een gebouw (accommodatie) voor een school, sport- of vrijetijdsactiviteit, of een gemeenschapshuis beheren
  • energiecoöperaties voor zonnepanelen die een overeenkomst hebben gesloten met één van de bovengenoemde doelgroepen.

Waarvoor

Voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Het subsidiebedrag per accommodatie of gemeenschapshuis bedraagt 25% van de werkelijke investeringskosten, conform de opdrachtverstrekking,

Voor welke duurzaamheidsmaatregelen de subsidie bedoeld is, verwijzen wij u naar de volledige tekst van de regeling (artikelen 8 en 9).

Wilt u weten hoeveel zonnepanelen u op de geschikte dakvlakken kunt plaatsen en hoe snel uw investering in zonnepanelen is terugverdiend?Kijk dan op: http://www.limburg.zonnekaart.nl/

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend