Subsidie Gemeenschapsaccommodatie (Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties) (vervallen)


Voor wie

Gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van een gemeenschapsaccommodatie of een gemeenschapsaccommodatie beheren.

Waarvoor

Voor het ontwikkelen of herontwikkelen van een gemeenschapsaccommodatie. De gemeenschapsaccommodatie moet uniek zijn voor de woonkern, vrij toegankelijk zijn en een plek zijn waar veel inwoners van de woonkern elkaar ontmoeten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.