Subsidie Euregionaal Onderwijs (Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2019-2020) (vervallen)


De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het  voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken.

Voor wie

  • Hoofdstuk 2 Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO:
    De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO en VMBO.
    Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of scholen waar VMBO onderwijs wordt gegeven gelegen in de provincie Limburg.
  • Hoofdstuk 3 Innovatie ketensamenwerking Euregionaal Onderwijs:
    De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO, VO, MBO en HBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

Waarvoor

Het onderwijs vormt een hele belangrijke component in het actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken, via de lijn ’Versterken Euregionaal Onderwijs‘. Een goede voorbereiding op de Euregionale arbeidsmarkt begint namelijk in het onderwijs.

  • Hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling is er op gericht om het Euregionaal Onderwijs te implementeren binnen scholen in het PO en om leerlingen in het VMBO de kans te bieden om hun niveau Duits en/of Frans volgens de internationale normen te laten certificeren.
  • Hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling is erop gericht om scholen in het PO, VO, MBO en HBO te ondersteunen in het op een vernieuwende manier vormgeven van ketensamenwerking / creëren van een doorlopende leerlijn (dus bijvoorbeeld school uit PO met school uit VO, VMBO met MBO of VO met HBO) op het gebied van Euregionaal Onderwijs.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.