Subsidie Culturele infrastructuur (Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020) (vervallen)


Voor wie

Voor organisaties zoals bijvoorbeeld  verenigingen, stichtingen en bedrijven. Uitgezonderd zijn onderwijsinstellingen en eigenaren/beheerders van podia. BIS-instellingen komen wél in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor

Uw organisatie moet bijdragen aan het behouden en versterken van de structuur van culturele organisaties en culturele activiteiten in Limburg. Cultuurplaninstellingen ontvangen voor 4 jaar subsidie; instellingen in de Subinfrastructuur voor 2 jaar.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.