Subsidie Struikelstenen (Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020) (vervallen)


Voor wie

Limburgse gemeenten.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld om zoveel mogelijk struikelstenen in Limburg te plaatsen en een educatieprogramma uit te laten voeren.  Dit is van belang om herinnering aan de slachtoffers van het naziregime levend te houden.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.