Subsidie Kerken (Nadere subsidieregels kerken 2017-2019) (vervallen)


Voor wie

Eigenaren van een kerk die deel uitmaakt van het Kerkenprogramma 2016-2019.

Waarvoor

Restauratiewerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden in verband met de nevenbestemming van de kerk.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.