Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 (vervallen)


Het stimuleren van projecten gericht op grensoverschrijdende culturele samenwerking (Bijlage 1), specifiek benoemde carnavalsevenementen, specifiek benoemde evenementen voor mensen met een beperking en specifiek benoemde (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 2) of culturele festivals en evenementen (Bijlage 3).

Voor wie

  • Bijlage 1: Natuurlijke personen en rechtspersonen (bijv. stichtingen en verenigingen)
  • Bijlage 2: Rechtspersonen die de specifiek benoemde festivals en evenementen organiseren en de genoemde (jeugd) orkesten gericht op talentontwikkeling.
  • Bijlage 3: Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. stichtingen en verenigingen)

Waarvoor

  • Projecten gericht op grensoverschrijdende culturele samenwerking (Bijlage 1)
  • Specifiek benoemde carnavalsevenementen, evenementen voor mensen met een beperking en (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (Bijlage 2)
  • Culturele festivals en evenementen (Bijlage 3). (Let op: voor evenementen met een verwacht bezoekersaantal van minder dan 2.500 gebruikt u de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023)

Pro­vin­cie Lim­burg ondersteunt crowd­fun­ding plat­form

voordekunst_logo_regular_yellow

Komt uw project niet voor subsidie in aanmerking? Denk dan eens aan crowdfunding! De Provincie draagt mogelijk 30% van het doelbedrag bij. Bekijk de voorwaarden.

Subsidieregeling en documenten

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.