Subsidie Bibliotheek en laaggeletterdheid 2016 (Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij) (vervallen)


Voor wie

Limburgse bibliotheken conform de WSOB en Limburgse gemeenten.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het gezamenlijk oplossen van laaggeletterdheid.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.