Subsidie Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid (Nadere subsidieregels Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid) (vervallen)


Voor wie

  • Limburgse bibliotheken conform de WSOB
  • Limburgse gemeenten
  • Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.)

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het gezamenlijk oplossen van laaggeletterdheid.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.